logo
Energiboring

Spar penger og miljøet på samme tid

På kun 100 år har menneskenes energiforbruk sekstendoblet seg samtidig som luftforurensningen har femdoblet seg. Jo mer vi mennesker kan utnytte solenergi, jo bedre er det for miljøet. Ved å velge en varmepumpe som har varme produsert av sol som varmekilde, bidrar du til redusert miljøbelastning.

Når prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, er det godt å vite at 2/3 av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse endringene. Bergvarme utnytter varmen lagret i fjellet, og er den aller vanligste formen for grunnvarme.

Dypere enn 10 meter ned i fjellgrunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Sol- og geoenergi lagret i fjell hentes opp fra 150-300 meter dype energibrønner. Med varmepumpe ”løftes” energien til ønsket temperaturnivå.En energibrønn er et miljøvennlig alternativ, fordi den genererer kraft uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som kan skade plante- og dyreliv. Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommerhalvåret. Man kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft. Oppførelse av en energibrønn er en engangsinvestering. Systemet krever lite eller intet vedlikehold og gir merkbare reduksjoner i utgifter til oppvarming etter kort tid.

Vi tilbyr både boring og installasjon av varmepumpe. Ta kontakt for gratis befaring.


Værås Brønnboring AS
post@værås.no | Tlf: 913 96 667 | Snarumsveien 643, 3370 Vikersund | Org nr: 947 586 416 | faktura@værås.no