logo
Energiboring – Hvordan virker egentlig varmepumpen?

Slik fungerer varmepumpen

En bergvarmepumpe bruker solenergien som er lagret i fjellet - energi som kan utnyttes til å varme opp boligen din og varmtvannet. Solenergi som hentes fra fjellgrunnen er den vanligste løsningen. Det borres hull i fjellet hvor rør senkes ned til 100-200 meters dybde.

Det er en utbredt myte om bergvarme at varmen ikke er tilstrekkelig hvis mange i nabolaget har valgt en tilsvarende løsning. Slik er det imidlertid ikke. Jordens evne til å lagre varme er tilnærmet uendelig - og det er nok til alle.

Fordeler med bergvarme:

- Du behøver ikke en stor tomt
- Hullet i fjellet har en jevn temperatur hele året
- Liten innvirkning på tomten


Værås Brønnboring AS
post@værås.no | Tlf: 913 96 667 | Snarumsveien 643, 3370 Vikersund | Org nr: 947 586 416 | faktura@værås.no