logo
vaeras_470_24
Brønnboring – Vann til bolig

Vi hjelper deg til rent og friskt vann

En grunnvannsbrønn er en sikker engangsinvestering som gir sikker og stabil vannforsyning i mange år.

Noen store fordeler ved å etablere en grunnvannsbrønn er at den kan legges nær boligen slik at man unngår frostskader eller store kostnader forbundet med installasjon. En grunnvannsbrønn er et borehull som går ned til grunnvannet og henter opp vann fra fjellets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på fjellbrønner, som er sterkt avhengig av fjellets beskaffenhet og har en middelverdi på 540 l/t.

Pumpeutstyr leveres i mange størrelser til store og små forbrukere.

De fleste grunnvannbrønnene i Norge tar vann fra løsmasse. Løsmassebrønnene har gjerne kapasiteter fra 1 til over 100 l/sek. Grunnvannets fortrinn framfor overflatevann er at det er godt beskyttet mot forurensning, har en god hygienisk kvalitet og en stabil temperatur. Dette gjør at grunnvann jevnt over krever mindre og enklere vannbehandling enn overflatevann for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet i hjemmet.


Værås Brønnboring AS
post@værås.no | Tlf: 913 96 667 | Snarumsveien 643, 3370 Vikersund | Org nr: 947 586 416 | faktura@værås.no